สินค้าของเรา

บัวเขิงผนัง PVC แบบตัน

    ใช้สำหรับปิดลบรอยหรือร่องต่างๆ เหมาะกับงานที่ต้องการความเรัยบร้อยและสวยงาม เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นเพื่อ ทดแทนไม้จริง เปรีนบเสมือนไม้จริง แตาปราศจากปัญหามด มอด ปลวก แมลง และเชื้อรา ใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังไม้ ผนังปูน ยิปซั่ม ฯลฯ

บัวเขิงผนัง PVC ลายไม้

    บัวเขิงผนัง pvc แบบกลวง บัวพื้นหรือบัวเชิงผนัง ใช้สำหรับปิดขอบพื้น ที่มีรอยต่อไม่สวยงาม ติดตั้งเพื่อความสวยงาม ใช้สำหรับปิดลบรอยหรือร่องต่างๆ เหมาะกับงานที่ต้องการความเรัยบร้อยและสวยงาม เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นเพื่อ ทดแทนไม้จริง เปรีนบเสมือนไม้จริง แตาปราศจากปัญหามด มอด ปลวก แมลง และเชื้อรา ใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังไม้ ผนังปูน ยิปซั่ม ฯลฯ