20240401130029.jpg
20220207184338.jpeg
20220207184358.jpeg
20220207184414.jpeg

WALLCORNICE - บัวเชิงผนัง PVC แบบตัน บัวเขิงผนัง PVC ลายไม้

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ที่รู้จักและยอมรับ กันโดยทั่วไปภายใต้เครื่องหมายการค้า และเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานในประเทศ ดังนั้นจึงส่งผลให้สินค้ามีราคาไม่แพง และคุณภาพเทียบเท่ากับสินค้านำเข้างจึงราคาไม่สูง สมเหตุสมผล ตามท้องตลาดในประทศไทยที่ลูกค้าสามารถ นำไปจำหน่าย และบริการ ส่วนผู้รับเหมา ทั่วไป

เกี่ยวกับเรา

    15 ปี ซึ่งเกิดขึ้นจากการขยายกิจการ ที่เปิดดำเนินการ โดยเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าที่รู้จักและยอมรับกันโดยทั่วไปภายใต้เครื่องหมายการค้า และเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานในประเทศ ดังนั้นจึงส่งผลให้สินค้ามีราคาไม่แพง และคุณภาพเทียบเท่ากับสินค้านำเข้างจึงราคาไม่สูง สมเหตุสมผล ตามท้องตลาดในประทศไทย ที่ลูกค้าสามารถ นำไปจำหน่าย และบริการ ส่วนผู้รับเหมา ทั่วไป

วิสัยทัศน์

    เรามุ่งมั่น ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ มีสินค้าหลากหลาย ตรงตามความต้องการ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูง

บัวเขิงผนัง pvc แบบตัน

    ใช้สำหรับปิดลบรอยหรือร่องต่างๆ เหมาะกับงานที่ต้องการความเรัยบร้อยและสวยงาม เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นเพื่อ ทดแทนไม้จริง เปรีนบเสมือนไม้จริง แตาปราศจากปัญหามด มอด ปลวก แมลง และเชื้อรา ใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังไม้ ผนังปูน ยิปซั่ม ฯลฯ

บัวเขิงผนัง pvc ลายไม้

    บัวเขิงผนัง pvc แบบกลวง บัวพื้นหรือบัวเชิงผนัง ใช้สำหรับปิดขอบพื้น ที่มีรอยต่อไม่สวยงาม ติดตั้งเพื่อความสวยงาม ใช้สำหรับปิดลบรอยหรือร่องต่างๆ เหมาะกับงานที่ต้องการความเรัยบร้อยและสวยงาม เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นเพื่อ ทดแทนไม้จริง เปรีนบเสมือนไม้จริง แตาปราศจากปัญหามด มอด ปลวก แมลง และเชื้อรา ใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังไม้ ผนังปูน ยิปซั่ม ฯลฯ