แผ่นลามิเนต Formica Wilsonart ขนาดมาตรฐาน 122×244 cm. ×0.8 mm.

   368 Views